Logo
skip to content
Laatste nieuws:

Qbuzz wil nieuwe bussen

Qbuzz wil nieuwe bussen

LEEUWARDEN - Vervoerder Qbuzz vraagt het provinciebestuur 2 miljoen euro om zijn vloot bussen in Zuidoost-Friesland te kunnen vervangen.

lees meer


Problemen met de oplaadpunten in de bus (AVM's)

Leeuwarden, 8 december 2011 - De laatste tijd ontvangen we (GrienLinks Fryslân) regelmatig klachten over de oplaadpunten in de bus. Mensen die hun kaart willen opwaarderen worden verrast door een...

lees meer


Strippenkaart definitief afgeschaft in Friesland

In Friesland kan vanaf vandaag de strippenkaart niet meer gebruikt worden. Iedereen wordt geacht gebruik te maken van de OV-chipkaart voor een enkele reis. Voor abonnementshouders verandert er...

lees meer


Waar blijft het dalurenproduct voor de OV-chipkaart?

LEEUWARDEN - De strippenkaart wordt definitief afgeschaft per 30 juni. Maar er is nog steeds geen dalurenkorting mogelijk met de OV-chipkaart, ondanks toezeggingen van toenmalig gedeputeerde Adema...

lees meer


Laatste reacties

Zeg dat wel

Regels zijn regels, maar er zijn uitzonderingen. situaties als deze die een ieder van ons (ongevraagd en ongewild) overkomen. Schrijfster had saldo en meerdere malen geprobeerd in te checken. Coulance...


Het is heel simpel

Het is heel simpel, zwartrijden mag niet. Als inchecken niet lukt koop je een kaartje of begeef je je naar het loket. Punt. De conducteur had gelijk, of je dat als reiziger nou leuk vindt of niet. Het...


Dikke

Waar ik voorheen voor 1,20 naar mn school kon kost het nu 4,70. 9,40 om van school weer terug te komen s i c k


het blijft aanmodderen met abonnementen e.d.

Goed dat jullie de vinger aan de pols houden. Mogelijk wordt het tijd om de geduputeerde Jehannes Kramer om opheldering te vragen hoe het nu allemaal komt want ik heb begrepen dat men straks met nieuwe...


VERHUIZEN UIT ARRIVA GEBIED

Ook ik heb zo\'n vreselijke ervaring met Arriva. Geef mij de NS maar. Veel klantvriendelijker!


Voor een beter OV!
GrienLinks wil het Openbaar Vervoer in Friesland verbeteren. Jij kunt daarbij helpen door je ervaringen te melden op deze site. Ga naar het Meldpunt. En help mee aan een beter OV. Een beter OV begint hier!

Uitkomsten OV-chipklachten Friesland + reactie GrienLinks.

03-11-2010
Beter openbaar Vervoer Fryslân >>

Uitkomsten OV-chipklachten Friesland + reactie GrienLinks.

De afgelopen twee maanden heeft GrienLinks klachten omtrent de OV-chipkaart verzameld. Zowel positieve als negatieve. Er zijn in totaal 71 klachten binnengekomen, dit lijkt misschien niet veel. Echter dit zijn natuurlijk alleen de klachten die bij ons geregistreerd staan. We zien in de kwartaalcijfers van de provincie Fryslân een explosieve toename van de OV-chipkaart-klachten. Afgelopen kwartaal minimaal 222, maar het kunnen er ook net zo goed 650 zijn. De provincie weet het niet zeker, ze worden namelijk niet als zodanig geregistreerd. Ze worden weggeschreven onder het kopje diversen.

Het mooie van het meldpunt van GrienLinks is dat er nu zicht is op wat de problemen zijn met de OV-chipkaart. GrienLinks wist dat er problemen waren, en is daarom met het meldpunt begonnen. De reacties zijn ernstig; ze onderstrepen onze mening dat Fryslân nog niet klaar is voor de OV-chipkaart.

Enkele conclusies
1. Te weinig activeringspunten. Het aanvragen van de kaart via het internet of het aanvraagformulier is vaak niet het grootste probleem. Daarna begint ‘het feest’. De kaart moet geactiveerd worden. Dit kan alleen in een ‘grote’ plaats (Groningen, Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Assen). Dit is een drempel. Daarnaast is veel mensen niet duidelijk dat de kaart voor zowel bus als trein veelal apart geactiveerd moet worden.

2. Verschillende ritprijzen bij dezelfde routes. Dit is een klacht die meerdere keren voorkomt. Soms gaat het slechts om enkele centen. Maar in sommige gevallen gaat het dagelijks om een verschil van 1 à 2 euro. Waar de heenreis een euro duurder is dan de terugreis, terwijl de route exact hetzelfde is. Uit online-overzichten blijkt daarnaast dat het OV-chipsysteem nog wel eens een extra halte registreert.

3. De OV-chipkaart is bijna altijd duurder dan de huidige situatie. Het voordeel van de retour van de gemakskaart vervalt. Je betaalt altijd het enkel tarief 2 keer.

4. Te weinig oplaadpunten in de dorpen. En lijkt niet te zijn nagedacht over hoe om te gaan met meerdere passagiers die met een nog op te laden kaart per bus willen reizen. Als er bij één halte zes passagiers staan die gelijktijdig moeten opladen (stations, Dokkum, Drachten, Sneek, etc.), hoe gaan de vervoerders hier dan mee om? Wachten tot ze opgeladen zijn en dus vertraging oplopen, of gaan ze vast rijden en passagiers later laten inchecken, wat verlies voor de vervoerder betekent?

5. Problemen met het in- en uitchecken en moeizame communicatie met de vervoerders om teveel gemaakte kosten te reclameren.

6. Studenten en de OV-chipkaart. Veel studenten hebben problemen met de OV-chipkaart. Met activering, na de activering. Studenten in Friesland hebben ook te maken met deze problemen. Deels is dit een landelijk probleem, deels is er veel onduidelijkheid bij de vervoerder waar ze de ene keer wel mee mogen, de ander keer niet. Een duidelijke oplossing is gewenst. Zowel landelijk als regionaal.

Reactie GrienLinks.
Momenteel blijkt uit de klachten dat er veel problemen zijn. Bij de uitrol van een groot project als dit, namelijk de afschaffing van de strippenkaart en de invoering van de OV-chipkaart, kun je de nodige kinderziektes verwachten. Echter het is niet verantwoord om iets uit te rollen als je niet de nodige medicijnen hebt om de kinderziekten te bestrijden.

En dat is precies wat de provincie nu gaat doen. De OV-chipkaart wordt uitgerold met alle kinderziekten.

GrienLinks pleit voor een betrouwbare, gemakkelijke, veilige, stabiele en betaalbare OV-chipkaart. Op basis van de ontvangen klachten concluderen wij dat op dit moment Fryslân nog niet klaar is voor de OV-chipkaart, c.q. de afschaffing van de strippenkaart.

1. De OV-chipkaart zou niet duurder worden. Uit de klachten blijkt dat dit wel degelijk het geval is. Het is niet bekend of we dit moeten zien als een kinderziekte en of dit nog moet worden bijgesteld. Evenmin is duidelijk of dit is een prijsstijging die de passagier doodgewoon moet accepteren. Voor GrienLinks staat wel vast dat een prijsstijging niet aan de orde kan zijn, dat is tegen alle afspraken die gemaakt zijn op landelijk niveau. Dit moet dan ook eerst worden uitgezocht voordat er überhaupt sprake kan zijn van afschaffing van de strippenkaart.
2. De OV-chipkaart moet stabiel zijn. Uit de klachten blijkt dat hier het één en ander niet in orde is. Zowel in de Connexxion- als de Qbuzz-bussen werkt de chiplezer regelmatig niet. Dit is voor de passagier ontzettend lastig, vooral als het inchecken wel is gelukt. Dit betekent extra handelingen. Daarnaast zijn de AVM’s (oplaadpunten) in de bussen uitermate instabiel, ze werken vaker niet dan wel. En ze kunnen bij meerdere passagiers die moeten opladen de werkdruk niet aan en vallen uit.
3. De OV-chipkaart moet veilig zijn. In Friesland zijn gelukkig geen gevallen van fraude bekend. Wij maken ons toch wel enige zorgen over de veiligheid van de AVM’s in de bussen. Het is makkelijk om mee te kijken. Mensen hebben geen privacy bij het opladen van de kaart. Ook vragen we ons af hoe skim-proof deze automaten zijn. De bussen staan ’s avonds veelal buiten, apparatuur kan derhalve makkelijk worden ingebouwd. Ook het opladen bij de AVM’s levert situaties op die grenzen aan de veiligheid. Mag een chauffeur rijden terwijl iemand aan het opladen is?
4. We krijgen veel vragen over de anonieme kaart. Veel mensen vinden het onterecht dat ze gedwongen worden een persoonlijke OV-chipkaart aan te schaffen, om 65+-korting te krijgen. Ze willen niet hun ov-bewegingen vast laten leggen. Wij pleiten dan ook voor een roze OV-chipkaart: een anonieme kaart voor 65-plussers die net zo werkt als de rose strippenkaart nu.
5. De OV-chipkaart moet gemakkelijk zijn. Uit de klachten blijkt dat de OV-chipkaart verre van makkelijk is. Vraag je deze aan via OV-chipkaart.nl dan kun je niet bij de NS reizen. En met een NS-kaart kan je wel in de bus reizen wanneer je voldoende saldo hebt, maar je kunt de kaart niet in de bus opwaarderen. Daar moet je weer een aparte module voor activeren.
Bij het aanschaffen van de chipkaart krijgt je de indruk dat het allemaal simpel is. Maar bij het opwaarderen via internet blijkt het product niet direct op je kaart te staan, en moet je eerst op zoek naar een werkende automaat. Dit product kun je vervolgens weer niet ophalen bij de NS-automaten. Erg omslachtig allemaal. Conclusie: erg makkelijk is het niet. Ook het in- en uitchecken is soms lastig omdat de chiplezers het niet altijd doen, zowel bij bus als trein. Reclameren vergt veel inspanning van de reiziger.
Tenslotte geeft het activeren van het automatisch opladen een probleem in Friesland. Men moet naar een grote plaats. Dit zorgt voor veel irritatie. GrienLinks is blij dat er zo’n 80 extra verkooppunten zijn bijgekomen. Nu nog activeringspunten.
6. De OV-chipkaart moet betrouwbaar zijn. Uit de klachten via OV-chipklacht.nl blijkt dat met name voor studenten OV-chipkaart erg onbetrouwbaar is. Deze werkt soms weken goed en weigert dan spontaan dienst. Dit zorgt voor hoge kosten. GrienLinks beseft dat dit voor een deel een landelijk issue is, maar pleit desondanks ook voor een regionale oplossing. Wij verzoeken aan de ene kant de Gedeputeerde om in Den Haag aan te dringen op een landelijk coulancebeleid voor studenten die de melding krijgen ‘ongeldige kaart’ en een collegekaart kunnen tonen van een hogeschool of universiteit. Daarnaast willen we graag dat Friesland op dit beleid vooruit loopt en niet wacht op een eventuele uitspraak van ‘Den Haag’. Het gaat om enkele tientallen studenten in Friesland. Wij hebben ook een coulancebeleid bij de Arriva treinen, waar de apparatuur nog niet werkt. Dus dit moet geen probleem zijn.
7. Tot slot pleit GrienLinks ervoor om de strippenkaart voorlopig nog niet af te schaffen, en wel om twee redenen:
• Op dit moment heeft 58% van de passagiers een OV-chipkaart. In Amsterdam had 80% van de reizigers bij de bekendmaking van de afschaffing van de strippenkaart al een OV-chipkaart. Het ligt niet voor de hand dat de overige 42% van de reizigers in Fryslân voor 23 december (is over 7 weken) alsnog een OV-chipkaart heeft aangeschaft. 
• De Provincie Fryslan heeft in eerdere communicatie aangegeven samen met Groningen en Drenthe op te trekken met de uitrol van de OV-chipkaart. Naar het schijnt lukt het Groningen en Drenthe niet om de strippenkaart per 23 december af te schaffen. Een verstandige keuze van deze provincies om niet onverantwoord de OV-chipkaart als enige betaalmiddel in te zetten, terwijl nog niet alle problemen zijn opgelost. Goed voorbeeld doet goed volgen. Wij vinden dat de provincie Fryslân zich hierbij moet aansluiten. Zeker omdat in Zuidoost Fryslân Groningse en Drentse lijnen ook over Fries grondgebied rijden. Niet samen optrekken zorgt alleen voor verwarring.
Het is niet uit te leggen dat je op de ene bus in Oosterwolde wel mag strippen na 23 december en op de andere niet, terwijl ze beide Qbuzz heten.
GrienLinks pleit voor uitstel van het stopzetten van de strippenkaart, in plaats van overgangsregelingen die nodeloos ingewikkeld zijn.
8.  Bij de NS kan wel gereisd worden met de OV-chipkaart, in de treinen van Arriva in Fryslân nog niet. Dit moet eerst in orde zijn, wanneer de provincie wil dat de OV-chipkaart volledig wordt ingevoerd.
 
Aanbevelingen

Behoudt de strippenkaart als vervoersbewijs tot het moment dat problemen met de OV-chipkaart bewezen zijn opgelost (ritprijzen, in-uitchecken, avm’s). En totdat 85% van de reizigers een OV-chipkaart heeft aangeschaft.

Schaf de borg van 4 euro af, zodat de kosten van het verkeerd in en uitchecken niet bij de passagier terecht komen.

Voer geen tariefsverhoging door. De gemiddelde ritprijs mag niet hoger zijn dan de prijs met de strippenkaart.

Introduceer naast de OV-chipkaart in Leeuwarden, 1 euro kaartjes: 1 uur rijden voor 1 euro. Dat is een goed alternatief voor toeristen en andere mensen zonder OV-chipkaart.

Verbindt geen kosten aan de kosten aan de aanschaf van de OV-chipkaart, zet in plaats daarvan de aanschafwaarde (7,5 Euro) als reistegoed op de kaart.

Zorg ervoor dat er een makkelijke, transparante regeling komt waarbij hun klacht kunnen registeren (ook via het internet) waarbij mensen binnen een week restitutie krijgen.

Zorg voor voldoende activeringspunten.

Introduceer een rose anonieme strippenkaart voor korting voor 65+-ers.

Zorg voor een voordeelproduct voor in de Daluren zoals Gelderland en Flevoland ook kennen. Deze moet zowel aan de anonieme als de persoonlijke kaart gekoppeld kunnen worden.

Communiceer naast internet en dagbladen vooral in de bussen en op de stations de datum waarop de stippenkaart komt te vervallen. Communiceer ook waar (extra) aanschafpunten zijn en (extra) activeringspunten. In het OV vind je namelijk de meeste reizigers.
 

 

Terug

Reacties op dit artikel:

couldn't agree more! Geschreven door: Guest op 04-12-2010
ik ben het eens met alle punten die hier worden genoemd. Ik ben een scholier die elke dag een halfuur heen en terug met de bus naar school moet. Dat dit niet duurder is, is klare onzin! Met de strippenkaart betaalde ik hier nog 2,50 voor met de chipkaart stijgt de prijs voor een enkele reis tot ver boven de 3 euro. Als je deze prijsverhoging elke dag betaalt komt het toch op een heel bedrag uit!

Reageer op dit artikel

Laat je niet chippen...

Zo, nu eerst even een filmpje over de ov-chipkaart. GrienLinks is niet aansprakelijk voor de inhoud van de film en mensen met een verhoogd risico op gechiptheid kunnen beter niet kijken.

up