Na een dag bijna 900 ondertekenaars

PETITIE EEN SUCCES!
Na een dag is de petitie bijna 900 keer ondertekend. Dinsdagmorgen vroeg telde de petitie 881 ondertekenaars. “Boven verwachting" zeggen de organisatoren.Volgens de initiatiefnemers is de actie nu al een succes. Gerrie Rozema, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Heerenveen is blij met het aantal ondertekenaars . "Het is fijn om te zien dat veel mensen begaan zijn met een goede aansluiting van de dorpen op het openbaar vervoer. Het gaat niet alleen om een simpele dienstregeling" zegt Rozema "maar om het in standhouden van een leefbaar Friesland. GroenLinks maakt zich hiervoor sterk". Ze heeft goede hoop dat de actie op termijn succes zal hebben.

Provincie moet opkomen voor inwoners Fryslân

De Statenfractie van GrienLinks wil dat de provincie opkomt voor de inwoners van Fryslân en met de NS om tafel gaat om de nieuwe dienstregeling van tafel te krijgen, Dat zegt Retze van der Honing, fractievoorzitter van GrienLinks in de Provinciale Staten van Fryslân. Hij heeft schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Johannes Kramer. Zo wil hij ondermeer weten wat er met de 1,5 miljoen gebeurd is die de provincie beschikbaar heeft gesteld voor verbeteringen van het treinverkeer en of de nieuwe dienstregeling past het streven van de provincie het platte land van Friesland leefbaar te houden.